Sportrevalidatie

Sportrevalidatie

Bij sportrevalidatie staat het opzetten en begeleiden van een optimaal revalidatietraject in samenwerking met de sporter en overige instanties (b.v. sportarts , orthopeed , trainer/coach en huisarts) centraal. Bij Fysiotherapie Veldhoven Zuid zijn Kees Paridaans en Mylène Geven de behandelende therapeuten bij sportblessures.

Kees Paridaans heeft jarenlang ervaring in het werkveld , bij sportclubs (RKVVO voetbal en de Korrel tennis) en expertise op het gebied van schouder- en knieklachten.
Mylène Geven heeft ervaring als verzorgster bij de jeugdopleiding van PSV F tot B1, KNVB meiden en de kanobond. Ze heeft expertise op het gebied van enkel-, knie- en schouderklachten. In september 2018 start ze met de opleiding Master sportfysiotherapie.
Er is goed contact met de orthopeden van het Maxima Medisch Centrum. Verder zijn Kees en Mylène beide lid van het Schoudernetwerk Noord – Brabant en Mylène is lid van het netwerk acute knie van Fysiovisie.

Kenmerken van een juist revalidatietraject zijn:

 • Het maken van een sportanalyse
 • Een juiste bepaling van het beginniveau.
 • Een juiste bepaling van het eindniveau.
 • Het kiezen van de juiste weg binnen een revalidatie (b.v. m.b.v. de Rehaboom.)
 • Het kiezen van de juiste oefenstof.
 • Meten en evalueren bijvoorbeeld
  d.m.v. inspanningstesten.
 • Op de juiste momenten anticiperen door een stap voorwaarts of terug te maken.

Het uiteindelijke doel is om op basis van een goede analyse van de belastbaarheid van de sporter en de beoefende sport een verantwoord sportrevalidatieprogramma op te stellen met als einddoel sporthervatting op het oude niveau.

Blessurepreventie

Naast behandeling en revalidatie van een blessure houden we ons ook bezig met blessurepreventie. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar het voorkomen van blessures binnen verschillende sporten. Zo heeft de FIFA al verschillende blessurepreventieve oefeningen voor voetballers. Het aanbieden van oefeningen en het informeren over blessures en de daarbij behorende ongevalsmechanisme zijn ook taken van de huidige sportfysiotherapeuten en kan een meerwaarde zijn bij het opstellen van blessurepreventiebeleid bij sportverenigingen.

Team Fysiotherapie Veldhoven Zuid

Bij Fysiotherapie Veldhoven Zuid werken we iedere dag met veel plezier aan het verlenen van de beste zorg. Binnen de praktijk hebben we verschillende specialisaties in huis. Zoals:

 • Fysiotherapie
 • Manuele Therapie
 • Hart-, vaat- en longfysiotherapie
 • Schouderfysiotherapie
 • Geriatriefysiotherapie
 • Oedeemtherapie
 • Neurorevalidatie
 • Sportfysiotherapie

Je bent welkom

Stuur ons een bericht

Wij zullen op korte termijn een reactie geven.

Volg ons