Reglement

Om te zorgen dat onze hulp optimaal tot zijn recht komt en voor een goede gang van zaken hebben wij een aantal “huishoudelijke” punten op een rijtje gezet.

 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. even.
 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • Om een vlot verloop van de “intake” te kunnen bewerkstelligen, graag de eerste keer uw ziekenfondskaart of polispas meenemen en een identiteitspas (ID , rijbewijs en/of paspoort). Als uw gegevens tussentijds veranderen, wilt u dat dan s.v.p. ook doorgeven.
 • Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen en u dient dan ook zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden! Check dus zelf uw polisvoorwaarden.
 • Met een groot aantal zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt en declareren we digitaal bij hen voor contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen gelden de hierboven vermelde praktijktarieven.
 • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze 24 uur van tevoren af te zeggen. De verzekeraars zullen de niet-nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij zijn verplicht deze kosten bij niet tijdig afmelden bij u zelf in rekening te brengen.
 • Wanneer u behandeld wordt of traint in de oefenzaal dient u een handdoek mee te nemen en schoeisel met schone zolen te dragen. Zie ook de huisregels bij de ingang van de oefenzaal.
 • U kunt in de wachtkamer gebruik maken van de daar aanwezige lectuur. Het is niet de bedoeling dat u de tijdschriften mee naar huis neemt.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Neem die daarom altijd mee naar de oefenzaal of behandelkamer.
 • Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere persoonsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. u vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.
 • Wij verwachten van u als patiënt / cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • Het is voor ons van zelfsprekend dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.
 • Wij handelen dan ook naar de regels welke zijn opgesteld door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In de wachtkamer ligt een patiënteninfomap waar u alle regels rustig na kunt lezen en een praktijkfolder die u mee kunt nemen.