Missie en visie

Missie


Fysiotherapie Veldhoven Zuid is sinds 2015 onderdeel van “Gezondheidscentrum Veldhoven Zuid” waarmee het belang van werken in een multidisciplinaire werksetting wordt geïmplementeerd. Het leveren van specialistische fysiotherapeutische zorg op verschillende erkende vakgebieden, in samenwerking met de desbetreffende aanspreekpunten, staat hierbij centraal. Inwoners en werkenden in de regio Veldhoven weten de weg naar deze praktijk daardoor makkelijk te vinden. Voorbeeld hiervan is de grote groep ouderen die Veldhoven beslaat, welke een grote hulpvraag vormt voor specialistische ouderen zorg. Evenals de vele sportclubs voor sport gerelateerde zorg, orthopedische, oncologische en hart-vaat-long stroming vanuit de samenwerking met de tweedelijnszorg uit de regio (MMC en Catharina ziekenhuis) en een grote groep werknemers van prominente bedrijven zoals ASML voor manueel therapeutische zorg bij fysieke klachten die voortvloeien uit ergonomische problematieken. Fysiotherapie Veldhoven Zuid doet er alles aan om de gevraagde behoeften uit de omgeving van de praktijk te voldoen en zich hierin te onderscheiden van de vele aangeboden zorg uit deze regio.

Fysiotherapie Veldhoven Zuid wil voor haar zorgvragers het volgende betekenen: professioneel en gespecialiseerde zorg op maat; zowel aan huis als op de praktijk, zowel voor omwonenden als mensen uit omringende regio’s. Bovendien biedt Fysiotherapie Veldhoven Zuid een inspirerende werkomgeving voor al haar medewerkers waarbij voldoende ruimte is voor innovatie en verdere verdieping in hun specialisme. Binnen dit handelen staat tevens prestatiegerichtheid centraal; elk jaar wordt ernaar gestreefd om goede feedback te verkrijgen op het gebied van doelmatigheid als ook patiënt tevredenheid. Hierbij wordt ook waarde gehecht aan tevredenheid van de betrokken verwijzers.
Fysiotherapie Veldhoven Zuid is een praktijk die nog steeds groeiende is en die in de toekomst verder wil werken aan professionalisering binnen alle aangeboden specialistische terreinen door deelname aan werkgroepen, het bijwonen van kwaliteit verbeterende scholing en wil daarbij een laagdrempelig aanspreekpunt blijven voor zowel verwijzers als de patiënt zelf.

Visie

Fysiotherapie Veldhoven Zuid is een organisatie die de laatste jaren veel groei heeft doorgemaakt. Door het aanbieden van steeds meer vormen van gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg, (lees manuele therapie, sport fysiotherapie, geriatrische fysiotherapie en oncologische fysiotherapie) heeft er een forse omzet stijging plaatsgevonden en hebben meer patiënten de praktijk gevonden. Gezien de betrokkenheid van de gespecialiseerde fysiotherapeuten binnen hun domeinen, door deelname aan werkgroepen en het contact met verwijzers (o.a. specialisten en huisartsen) bestaat de verwachting dat dit de komende jaren verder zal groeien. Verwijzers en patiënten weten de weg naar Fysiotherapie Veldhoven Zuid steeds makkelijker te vinden.
Daarbij bestaat er een vergrijzende omringende bevolking welke een groeiende hulpvraag vormt naar geriatrische, oncologische maar ook orthopedische zorg. Fysiotherapie Veldhoven Zuid wil hier graag een leidende rol in spelen ten opzichte van omringende zorgverleners en heeft de ambitie marktleider te blijven binnen Veldhoven Dorp met mogelijke uitbreiding naar andere deelgebieden binnen Veldhoven.
Om dit alles te verwezenlijken blijft Fysiotherapie Veldhoven Zuid oog houden voor kwaliteit, innovatie, laagdrempeligheid en prestatiegerichtheid.