Bij sportrevalidatie staat het opzetten en begeleiden van een optimaal revalidatietraject in samenwerking met de sporter en overige instanties (bijv sportarts , orthopeed , trainer/coach en huisarts) centraal. Bij Fysiotherapie Veldhoven Zuid zijn Kees Paridaans en Mylene Geven de behandelende therapeuten bij sportblessures.

Kees Paridaans heeft jarenlang ervaring in het werkveld , bij sportclubs (RKVVO voetbal en de Korrel tennis) en expertise op het gebied van schouder- en knieklachten.
Mylene Geven heeft ervaring als verzorgster bij de jeugdopleiding van PSV F tot B1, KNVB meiden en kanobond. Ze heeft expertise op het gebied van enkel-, knie- en schouderklachten. In september 2018 start ze met de opleiding Master sportfysiotherapie.
Er is goed contact met de orthopeden van het Maxima Medisch Centrum. Verder zijn Kees en Mylene beide lid van het Schoudernetwerk Noord - Brabant en Mylene is lid van het netwerk acute knie van Fysiovisie.
Kenmerken van een juist revalidatietraject zijn:
• Het maken van een sportanalyse.
• Een juiste bepaling van het beginniveau.
• Een juiste bepaling van het eindniveau.
• Het kiezen van de juiste weg binnen een revalidatie bijvoorbeeld met behulp van de Rehaboom.
• Het kiezen van de juiste oefenstof.
• Meten en evalueren bijvoorbeeld d.m.v. inspanningstesten.
• Op de juiste momenten anticiperen door een stap voorwaarts of terug te maken.
Het uiteindelijke doel is om op basis van een goede analyse van de belastbaarheid van de sporter en de beoefende sport een verantwoord sportrevalidatieprogramma op te stellen met als einddoel sporthervatting op het oude niveau.
Blessurepreventie
Naast behandeling en revalidatie van een blessure houden we ons ook bezig met blessure- preventie. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar het voorkomen van blessures binnen verschillende sporten. Zo heeft de FIFA al verschillende blessurepreventieve oefeningen voor voetballers. Het aanbieden van oefeningen en het informeren over blessures en de daarbij horende ongevalsmechanisme zijn ook taken van de huidige sportfysiotherapeuten en kan een meerwaarde zijn bij het opstellen van blessurepreventiebeleid bij sportverenigingen.