Behandelingen

Illustratie bij de fysiotherapiebehandeling Artrose

Heup- en knieartrose zijn, naast handartrose, de meest voorkomende vormen van artrose in Nederland. Artrose ontstaat centraal door een combinatie van overbelasting (mechanisch) en ontstekingsfactoren (reumatisch). Bij artrose is niet alleen het kraakbeen en het bot aangedaan, maar kunnen ook de weke delen zoals spieren, kapsels en banden een belangrijke rol spelen.

Klachten & gevolgen

De meest voorkomende klachten zijn (start) pijn en/of stijfheid. Andere veel voorkomende klachten zijn pijn in de lies, lage rug, voor/ zijkant heup (bij heupartrose), instabiliteit (bij knieartrose), spierzwakte van de bovenbeenspieren, verminderde conditie en soms ontstoken gewrichten. Deze klachten leiden tot beperkingen in activiteiten (zoals (trap)lopen, gaan zitten en opstaan van een stoel) en verminderde participatie in (vrijwilligers)werk, vrije tijd, sociale activiteiten en sport.

Behandeling

Een gezonde leefstijl, zoals voldoende lichamelijke beweging en geen overgewicht, speelt een belangrijke rol in het voorkómen van (verergering van) artrose en beperkingen in activiteiten. Is dit niet toereikend, dan kunnen de volgende conservatieve behandelingen overwogen en met de patiënt besproken worden:

 • voorlichting/advies;
 • oefentherapie;
 • pijnmedicatie;
 • begeleiding in gewichtsverlies (in geval van overgewicht).

De oefentherapie onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut bestaat uit:

 • spierversterkende oefeningen;
 • oefeningen ter verbetering van de aerobe capaciteit;
 • functionele oefeningen (oefeningen voor de uitvoering van activiteiten waarmee beperkingen ervaren worden).

In het eindstadium van artrose is een gewrichtsvervangende operatie een effectieve behandeloptie.

Illustratie bij de fysiotherapiebehandeling tegen duizeligheid

Duizeligheid kan door verschillende oorzaken tot stand komen. Het is belangrijk dat de mogelijke oorzaak goed onderzocht wordt. De fysio- en /of manueel therapeut neemt de tijd om u uitgebreid te bevragen en te onderzoeken of u met uw klacht geholpen kan worden door middel van fysio- en/of manuele therapie. Bij een aantal oorzaken van duizeligheid heeft fysio- en/of manuele therapie zich inmiddels goed bewezen.

BPPD

De vorm van duizeligheid die in de praktijk het meeste voorkomt is BPPD, (Benigne Paroxysmale Positie afhankelijke Duizeligheid). Dit is een vorm van draaiduizeligheid die ontstaat bij een plotselinge verandering van de stand van het hoofd. De klachten zijn een heftige draaiduizeligheid die hooguit 1 tot 2 minuten duurt. Typische momenten waarop klachten ervaren worden zijn:

 • omdraaien in bed;
 • overeind komen uit bed;
 • naar boven kijken (met hoofd naar achteren);
 • voorover bukken en draaien van het hoofd (achterom kijken).

Het kan optreden na een periode met bedrust, een val op het hoofd, een griepperiode, een ontsteking aan het evenwichtsorgaan of een operatie. In de helft van de gevallen is er echter in de voorgeschiedenis geen aanleiding voor de klachten te vinden. Middels fysiotherapie is deze klacht doorgaans met maximaal 3 behandelingen goed te herstellen.

Langdurige duizeligheid

Als u een langdurige heftige duizeligheid ervaart bent u  waarschijnlijk inmiddels bij de huisarts geweest. Deze heeft wellicht tegen u gezegd dat u Neuritis Vestibularis heeft. Dit is een ontsteking van het evenwichtsorgaan of van de evenwichtszenuw. Indien de klachten aanwezig blijven kunt u begeleiding krijgen van de fysiotherapeut voor vestibulaire revalidatie.
Vestibulaire revalidatie wordt ook bij andere oorzaken toegepast waarbij uw evenwichtsorgaan niet meer of minder goed werkt. Door middel van oefeningen zorgt u ervoor dat uw hersenen wennen aan duizeligheid en dat u daardoor minder klachten ervaart. Ook leert u andere strategieën aan om de verloren functie te herstellen.

Nekklachten

Duizeligheid die veroorzaakt wordt door nekklachten. Het kan voorkomen dat langdurige nekklachten of nekklachten na een ongeval leiden tot duizeligheid. Ook duizeligheid bij slijtage van de nek kan voorkomen. Voor deze klachten zijn specifieke oefentherapie en specifieke technieken behulpzaam bij het herstel van uw klachten.

Duizeligheid door angst of hyperventilatie

Bij Duizeligheid door angst of hyperventilatie kunnen ademhalingstechnieken ervoor zorgen  dat u de duizeligheid onder controle krijgt.

Fysiotherapie Veldhoven-zuid is aangesloten bij het netwerk Hoofdpijn en Duizeligheid van Fysiovisie. Dit is een netwerk van fysiotherapiepraktijken in de regio.

Illustratie bij de fysiotherapiebehandeling Etalagebenen

Etalagebenen (of Claudicatio Intermittens), zijn een van de meest kenmerkende symptomen passende bij de diagnose Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Deze refereert aan het veelvuldig stilstaan voor etalages van patiënten die bij het lopen pijn in de benen ondervinden. Deze pijn is ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen. De oorzaak van de vernauwing of afsluiting is vrijwel altijd het gevolg van vetafzetting in de wand van de slagader en verkalking van de wand (atherosclerose).

Oorzaken

Roken is samen met suikerziekte verreweg de belangrijkste oorzaak hiervan. Er zijn echter ook patiënten die nooit gerookt hebben en toch deze aandoening krijgen. Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof en dus meer bloed nodig. Bij gebrek aan zuurstof ontstaat verzuring van de spieren, wat de krampende pijn veroorzaakt.

Klachten

Een typische klacht bij etalagebenen is pijn na een stukje lopen. Na een poosje rusten (door bijvoorbeeld voor een etalage te staan, vandaar de Nederlandse benaming) zakt de pijn weer wat af en kan de patiënt weer verder lopen. De afstand die de patiënt nog kan lopen zonder pijn te krijgen is een praktische maat voor de ernst van de aandoening.

De plaats waar de pijn optreedt, zegt iets over de plaats van de vernauwing. Die zit meestal daarboven. In het allerergste geval heeft men ook in rust pijn. Dan zijn de bloedvaten zo ernstig vernauwd dat de bloedvoorziening naar de spieren en de huid ook in rust tekortschiet. Vaak wordt eerst gekeken of het probleem kan worden opgeheven door middel van een PTA-behandeling (dotteren), of eventueel door een stent te plaatsen. Als dat niet afdoende is kan er daarna worden overgegaan op revascularisatie. Daarbij wordt een ader, meestal uit hetzelfde been of uit de arm, eerst verwijderd en vervolgens zodanig ingehecht. Daardoor kan het bloed de vernauwing omzeilen. Indien dit niet mogelijk is, of als de operatie niet lukt, is uiteindelijk vaak een amputatie nodig.

Diagnose

Allereerst kan onderzocht worden of in de knieholte (aan de Arteria Poplitea) en aan de zijkant van de enkel (aan de Arteria Tibialis) nog pulsaties te voelen zijn. Vervolgens kan de ernst van het Perifeer Arterieel Vaatlijden worden ingeschat met behulp van de enkel/arm-index. Hierbij wordt de bloeddrukwaarde aan de enkel gedeeld door de bloeddrukwaarde aan de pols. Als deze waarde tussen de 0,4 en 0,9 ligt is Perifeer Arterieel Vaatlijden zeer waarschijnlijk. Waarden onder de 0,4 duiden op zeer ernstige ischemie van de onderste ledematen, wat gepaard kan gaan met gangreen (afsterven van weefsel).

Behandeling

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met Claudicatio Intermittens of zoals het tegenwoordig meer genoemd wordt SPAV (Symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden) is gesuperviseerde looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd, lijken de resultaten aanzienlijk beter te zijn. Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut ook aandacht kan besteden aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl. Fysiotherapie Veldhoven Zuid is aangesloten bij Claudicationet en biedt gesuperviseerde looptherapie aan. Deze wordt gegeven door twee geschoolde fysiotherapeuten.

Levensstijl (roken, voeding en bewegen)

Stoppen met roken is juist bij deze ziekte uitermate belangrijk en als de patiënt dit niet doet zullen de klachten meestal snel toenemen. Operaties bij patiënten die blijven roken worden door veel behandelende chirurgen zelfs als nagenoeg zinloos beschouwd. Het effect van stoppen met roken is ook groter dan dat van alle medicijnen die voor deze aandoening kunnen worden gegeven.

Na een infarct (of wanneer men een hoog risico heeft op cardiovasculaire aandoeningen), wordt gezonde voeding in combinatie met een dieet aangeraden. Het dieet bestaat ruwweg uit een beperking van verzadigde vetzuren. Verzadigde vetzuren dragen immers bij tot de obstructie van de arterie. Er kan bijkomend eventueel een zoutbeperking aangeraden worden. Hiervan is bewezen dat het bloeddrukverlagend werkt. Door intensieve looptraining kunnen de klachten afnemen of zelfs verdwijnen.

Illustratie van fitness bij Fysiotherapie Veldhoven Zuid

Fysiofitness en medische fitness is een manier van trainen om uw algemene conditie en spierkracht te verbeteren. Al dan niet na of tijdens een periode van lichamelijke klachten. Er wordt een individueel programma gevolgd dat rekening houdt met uw eigen wensen en mogelijkheden. Het medisch fitnessprogramma zal bij aanvang individueel afgestemd worden op uw prestatieniveau. Het trainingsdoel van het fitnessprogramma wordt in overeenstemming met persoonlijke wensen opgesteld. Dit doel kan bijvoorbeeld zijn: verbetering van algemene fitheid of verhoging van de belastbaarheid van rug/ schouder/ knieën enz., ter voorkoming of vermindering van lichamelijke klachten.

In de fitnessruimte treft u apparatuur aan gericht op verbetering van de algemene conditie, verbetering van de hart- en longfunctie en gewichtscontrole. Dit wordt cardio fitness genoemd. Er wordt rekening gehouden met uw huidige conditie en de hartslag kan tijdens het trainen worden gecontroleerd. Er kan gebruik worden gemaakt van een loopband, fiets, stepapparaat en cross-trainer. Daarnaast treft u in de ruimte enkele toestellen aan ter verbetering van het kracht- en uithoudingsvermogen van verschillende spiergroepen. Door training wordt u lichamelijk sterker, waardoor dagelijkse bezigheden (in werk, huishouden en sport) gemakkelijker uit te voeren zijn.

Voor wie?

 • Mensen die na een periode van lichamelijke klachten willen voorkomen dat deze klachten opnieuw ontstaan;
 • Mensen die na behandeling door bijvoorbeeld een fysiotherapeut weliswaar geen echte klachten meer hebben, maar zich nog niet sterk en zeker genoeg voelen om zonder begeleiding te gaan sporten;
 • Sporters die tijdens of na een blessure verantwoord willen trainen, om zodoende de lichamelijke belastbaarheid te verhogen;
 • Mensen die op een verantwoorde wijze hun algemene fitheid willen verbeteren.

Kosten

Wij hanteren de volgende tarieven voor fysio- en medische fitness:

 • 1x per week per kwartaal € 100,-
 • 2x per week per kwartaal € 160,-
 • Ouderen 1x per week per kwartaal € 90,-

Jaarlijks worden meer dan 55.000 heup- en kniegewrichten vervangen door een prothese. De grootste reden hiervoor is artrose. Bij artrose slijt het kraakbeen sneller dan normaal met als gevolg; pijn overdag en ‘s nachts, bewegingsverlies en functieverlies. Artrose komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. De meeste mensen die een prothese-operatie krijgen zijn tussen de 60 en 80 jaar. Er zijn ook sterke aanwijzingen dat overgewicht bijdraagt aan artrose.

De totale heupprothese bestaat uit een heupkom en een steel met heupkop. De meeste gebruikte combinatie is een keramische heupkop en een plastic (polyethyleen) heupkom. Bij de knie is het een combinatie van kobaltchroom en polyethyleen.

De levensduur van een heup- en knieprothese bedraagt 15 tot 20 jaar. Dit is onder andere afhankelijk van de activiteit, leeftijd, gewicht en spierkwaliteit van de patiënt. Van elke 100 patiënten blijkt bij 1 tot 2 personen een hersteloperatie (revisie) nodig in het eerste jaar dat ze de prothese hebben.

Revalidatie vindt plaats door een fysiotherapeut uit het netwerk zodat de patiënt de beste kwalitatieve zorg krijgt. Centraal bij de revalidatie staat het optimaliseren van het looppatroon en het optimaliseren van de beweeglijkheid en belastbaarheid van de heup/ knie. De eerste zes weken wordt de heup/ knie ondersteund door met 1 of 2 krukken te lopen. Na 6 weken mag de patiënt weer fietsen en autorijden.

Normaal gesproken zijn er 3 controlemomenten in het ziekenhuis: 6 weken, 3 maanden en 1 jaar na de operatie. Gemiddeld bedraagt de duur van de revalidatie 3 maanden bij een heup en 4 maanden bij de knie.
Goede samenwerking tussen de orthopeed en de fysiotherapeut (o.a. via overdracht en tussentijdse rapportages) moet zorgen voor een vlotte revalidatie met een goed eindresultaat. Sporthervatting zal beperkt mogelijk zijn (o.a. wandelen, fietsen, zwemmen en golfen).

Fysiotherapeuten van Fysiovisie werken nauw samen met het Maxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven en het Catharina ziekenhuis (COGE Coöperatie Orthopedie Groot Eindhoven).

Uitrustende vrouw in sporkleding ter illustratie van fysiotherapiebehandeling bij kanker

Fysiotherapie bij oncologie richt zich op de gevolgen van kanker of de gevolgen van de kankerbehandeling. Zowel de ziekte als de behandeling kan veel klachten bij het bewegen opleveren. Veel van onderstaande klachten belemmeren uw dagelijks leven, werk, hobby of sport. Na verwijzing van uw specialist of huisarts kan de oncologische fysiotherapeut u helpen onderstaande problemen te verminderen.

 • conditieverlies en vermoeidheid
 • verminderde beweeglijkheid van gewrichten door operatie of bestraling
 • verminderde spierkracht
 • spanningsklachten
 • pijn

Behandeling

Tijdens de intake worden uw problemen geïnventariseerd door middel van een gesprek, het invullen van vragenlijsten en fysieke testen. Samen met u worden haalbare doelen en een behandelplan opgesteld. Dit is meestal een combinatie van een passieve en actieve behandeling en oncologische revalidatie. Deze kan bestaan uit:

 • Verbeteren van de beweeglijkheid van gewrichten;
 • Verminderen van pijn;
 • Versterken van de spierkracht en algemene conditie;
 • Verbeteren van de houding en werkhouding adviezen;
 • Het oefenen van specifieke persoonlijke activiteiten;
 • Manuele lymfedrainage en oedeemtherapie;
 • Ontspanningsoefeningen.

Kosten

De vergoeding voor oncologische fysiotherapie en oedeemtherapie en lymfedrainage vindt plaats vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandeling kunnen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering. U heeft hiervoor een verwijzing van uw specialist of huisarts nodig. De behandeling wordt bij Fysiotherapie Veldhoven Zuid altijd uitgevoerd door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Laten zien van een fysiotherapiebehandeling aan de knie

Ten gevolge van een trauma (bijvoorbeeld een verdraaiing van de knie tijdens het landen na een opsprong) kan de voorste kruisband scheuren met instabiliteit als gevolg. Een scheur van de voorste kruisband is het meest voorkomende kniebandletsel.

Een VKB-letsel komt vaak voor bij pivoterende sporten zoals voetbal , hockey , zaalsporten, tennis en skiën. Spontaan herstel van de kruisband vindt niet plaats en werk, hobby en sport bepaalt of de stabiliteit voldoende is of niet. Indien de stabiliteit onvoldoende is om goed te functioneren kan er een VKB-reconstructie gedaan worden.

Reconstructie zorgt voor een goede stabiliteit en belastbaarheid zelfs op sportniveau. In Nederland wordt vaak voor de hamstringstechniek gekozen. Hierbij wordt een deel van de pees van de hamstring gebruikt om een nieuwe voorste kruisband te maken. Revalidatie vindt al plaats in de eerste week na de operatie.

De eerste 4 weken loopt de patiënt met behulp van krukken, daarna kan hersteltraining zonder krukken starten (mits er een goed looppatroon is). De revalidatie kent 3 fasen en indien er geen complicaties optreden, is de knie na 6 tot 8 maanden weer sportbelastbaar.
Tussentijdse controles vinden plaats in het ziekenhuis en in de praktijk.

Illustratie bij de fysiotherapiebehandeling voor aandoeningen van de luchtwegen

COPD is een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen (chronische bronchitis). Deze begint vaak met extra slijmvorming. Later beschadigt de ontsteking de longen. Verkoudheid, luchtweginfecties of prikkelende lucht, (zoals rook), verergeren de ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Ook kunnen kleine luchtwegen hun stevigheid verliezen, waardoor de longen minder rekbaar worden.

Oorzaak

Naast erfelijke factoren is verreweg de belangrijkste oorzaak van COPD (mee)roken. Dit veroorzaakt een lang aanhoudende ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Langdurig werken in een omgeving met bijvoorbeeld veel steen- en metaalstofdeeltjes in de lucht kan ook tot een ontsteking leiden. De beschadiging van het slijmvlies verergert geleidelijk waardoor klachten vaak pas na het 40e levensjaar merkbaar worden.

Klachten kunnen zijn:

 • Hoesten
 • Slijm opgeven
 • Piepende ademhaling
 • Kortademig bij inspanning

Wanneer u COPD heeft, kost het u door kortademigheid meer inspanning om handelingen te verrichten die u voorheen moeiteloos kon uitvoeren. Als gevolg hiervan doet u die handelingen misschien minder of helemaal niet meer. Hierdoor kan uw conditie sterk achteruit gaan, met als gevolg dat u nog sneller kortademig bent bij lichamelijke inspanning. Terwijl beweging ook erg goed is tegen de mogelijke bijwerkingen van de ontstekingsremmers. Het gebruik van (inhalatie)corticosteroïden kan leiden tot zwakkere spieren en botontkalking. Het is belangrijk om COPD vroeg te ontdekken, zodat optimale behandeling zo vroeg mogelijk kan plaatsvinden.

Oplossingen

Mensen met COPD hoesten veel om slijm kwijt te raken. Bij sommigen zijn de longen echter minder stevig en werkt hoesten juist averechts. De fysiotherapeut leert u een methode om zo effectief mogelijk te hoesten (huffen). Hierdoor voorkomt u luchtweginfecties en/of komt u er sneller vanaf . In veel gevallen is de ademhaling gedysreguleerd en leert u van uw fysiotherapeut een betere ademhalingstechniek die u in rust en tijdens inspanning kunt toepassen. Dit helpt om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren.

Training

Bij Fysiotherapie Veldhoven Zuid bestaat de mogelijkheid voor patiënten met COPD om een trainingsprogramma te volgen. Er wordt gebruik gemaakt van onze fysiofitruimte. Er zijn voldoende trainingsmiddelen voorhanden en indien noodzakelijk is er zuurstof aanwezig. Door de juiste training kunt u uw conditie en kracht verbeteren en op peil houden. Er bestaan verschillende soorten trainingen om uw kracht en conditie te verbeteren. De oefeningen dienen zo te zijn samengesteld dat u zich voldoende inspant om het gewenste resultaat te bereiken zonder dat u uw lichaam overbelast. Een goede opbouw is dus van groot belang. De fysiotherapeut (gespecialiseerd in hart ,long -en vaatrevalidatie) zal een trainingsprogramma voor u opstellen dat aansluit bij uw mogelijkheden. En hij zal u begeleiden bij het uitvoeren van de verschillende oefeningen. Middels een saturatiemeter, (apparaatje dat het zuurstofgehalte meet in het bloed), wordt de mate van belasting vooraf en tijdens het bewegingsprogramma bepaald. Zo nodig wordt de belasting tijdens de training aangepast.

Kosten

Aan trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut zijn de nodige kosten verbonden. Of uw zorgverzekeraar meebetaalt aan de kosten hangt af van uw polis en verschilt per verzekeraar. Indien u hierover vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen ,wij staan u graag te woord.

Laten zien van een manuele fysiotherapiebehandeling 

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en de omliggende spieren en anderzijds het verbeteren van houding en bewegingen. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal aanvullende specifieke onderzoekstechnieken en handgrepen (onder andere speciale mobiliserende bewegingen). Door het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten dikwijls snel worden vergroot. Zo’n speciale mobilisatietechniek wordt dan een manipulatie genoemd. Dat kan soms gepaard gaan met een knappend geluid. In principe kunnen alle gewrichten met manuele therapie behandeld worden, maar de manueel therapeut is het meest bekend door de manipulaties aan bekken, rug en nek.

De manueel therapeut is dus een fysiotherapeut specialist die extra expertise heeft met betrekking tot klachten aan het bewegingsapparaat. Dat is een verzamelnaam voor alles in uw lichaam wat direct met het bewegen te maken heeft. Gewrichten, spieren en pezen, het zenuwstelsel en zelfs de bloedvaten. De manueel therapeut kan door zijn manipulaties in vele gevallen voor genezing zorgen van klachten die met andere therapieën of medicijnen niet goed herstellen.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar, u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een manueel therapeut heeft na de opleiding Fysiotherapie een 4 jarige post-HBO of masteropleiding voor Manuele Therapie gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de onderzoeks- en behandelmogelijkheden van lichamelijke klachten en in het bijzonder die van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van uw klachten te beoordelen en daar een passend behandelplan bij op te stellen.

Intake

Tijdens de intake, via verwijzing of directe Toegankelijkheid, (dus u mag ook zonder verwijzing van uw arts een afspraak maken), kan gekeken worden of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen. Mocht onverhoopt blijken dat manuele therapie voor uw specifieke klacht niet zinvol is, kan de manueel therapeut u adviseren wie of wat u eventueel als volgende stap zou kunnen overwegen. Dat kan dan bijvoorbeeld een aanvraag voor röntgenfoto’s of onderzoek door een specialist in het ziekenhuis zijn. Hiervoor kan de manueel therapeut dan contact opnemen met uw arts om de onderzoeksgegevens te bespreken en uw arts een vervolgbeleid voor te stellen.

Illustratie van bewegende ouderen

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen. De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Geriatriefysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in in particuliere praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en (academische) ziekenhuizen.

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Vanaf 2015 is het Professional Master niveau de entree-eis voor registratie in het CKR deelregister geriatriefysiotherapie. Geregistreerde geriatriefysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis.

Illustratie bij de fysiotherapiebehandeling bij Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. De ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde.

Symptomen

 • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong.
 • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie).
 • Stijfheid van de spieren (rigiditeit).
 • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte.
 • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken.

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Bovenstaande symptomen treden alleen lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische parkinsonismen.

Parkinson of parkinsonisme?

Parkinsonisme is de verzamelterm voor de symptomen die mensen met de ziekte van Parkinson kunnen hebben. Deze symptomen kunnen ook voorkomen bij beschadiging van dezelfde hersengebieden als bij de ziekte van Parkinson, maar met een andere oorzaak, zoals:

 • ziektes die verwant zijn aan de ziekte van Parkinson (atypisch parkinsonisme: MSA, PSP, CBG);
 • een slechte doorbloeding van de hersenen (vasculair parkinsonisme);
 • het gebruik van bepaalde medicijnen (medicamenteus parkinsonisme);
 • blootstelling aan giftige stoffen in de leef- of werkomgeving (toxisch parkinsonisme).

Begin van de ziekte

De kernsymptomen tremor, bradykinesie, rigiditeit en houdingsinstabiliteit worden soms voorafgegaan door klachten van de reuk (verminderde reuk), obstipatie, depressie en slaapstoornissen. Deze klachten zijn echter zo aspecifiek dat de diagnose parkinson in dit stadium zelden wordt gesteld. De ziekte van Parkinson kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden:

 1. Patiënten die voornamelijk last hebben van een tremor (trillen van handen, benen, kin of tong)
 2. Patiënten die met name last hebben van bradykinesie (trager worden van bewegingen) en rigiditeit (stijfheid)

Beloop van de ziekte van Parkinson

De kernsymptomen tremor, bradykinesie, rigiditeit en houdingsinstabiliteit beginnen bij ongeveer 75% van de patiënten aan één kant van het lichaam. Na een tijd zal ook de andere kant klachten gaan geven, maar in de regel blijft de eerst aangedane kant de meest ernstige.

Na enkele jaren ontstaan er problemen met de balans en kunnen patiënten vallen. Dit kan soms erg invaliderend zijn. Klachten zoals bloeddrukdaling (gedeeltelijk ook door de levodopa medicatie), problemen met plassen en ontlasting, hallucinaties, cognitieve problemen en verslikken kunnen ontstaan na verloop van de tijd.

Meestal leidt de ziekte van Parkinson niet tot een opname in een verpleeg- of verzorginghuis. Wanneer de balansstoornissen of de cognitieve stoornissen echter een dusdanig gevaar worden in het dagelijks leven worden patiënten vaak wel opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. De levensverwachting bij patiënten met de ziekte van Parkinson is niet korter vergeleken met gezonde mensen.

Maak een afspraak voor een consult en neem uw verwijzing van huisarts of behandelend specialist mee. Onze gespecialiseerde therapeuten zijn Paul Hijnen, Lousanne van der Werf en Maayke van Suijlekom.

Laten zien van een fysiotherapiebehandeling van de schouder

Schouderklachten komen steeds vaker voor en gezien de complexe functie van het schoudergewricht hebben zowel de orthopeden als fysiotherapeuten zich de afgelopen jaren verbeterd in de expertise hiervan. Dit geldt zowel voor de diagnostiek en therapie/ behandeling. Om de expertise te waarborgen zijn er diverse schoudernetwerken in Nederland waarbij eisen worden gesteld aan deelname (o.a. cursussen, deelname aan symposia, vergaderingen, minimaal 50% schouder patiënten).

Bekende schouderblessures

 • peesblessure (pees is ingescheurd, afgescheurd, gezwollen, versleten / degeneratief, pees bevat kalk);
 • slijmbeursontsteking;
 • frozen shoulder;
 • schouderinstabiliteit;
 • schouderlaxiteit;
 • verkeerd bewegen van het schouderblad (scapuladyskinesie);
 • schouderslijtage (omarthrosis);
 • schouderklachten na breuk bovenarm (humerusfractuur);
 • aandoeningen sleutelbeen (breuk, instabiliteit, hoogstand);
 • TOS Thoracic Outlet Syndrome (klachten in de arm doordat zenuwen en/of bloedvaten door botten of spieren afgekneld worden);
 • bijzondere aandoeningen (bijv Neuralgische Amyotrofie ; klachten op basis van een zenuwontsteking);

Diagnostiek

Diagnostiek vind plaats door middel van een gerichte anamnese, inspectie en een actief en passief bewegingsonderzoek .
Daarna volgt verder onderzoek door middel van valide provocatietesten om er achter te komen welke structuur geblesseerd is. Dit kan het gewricht zijn, een slijmbeurs of wat vaak voorkomt een pees (rotator cuff). Peesblessures ontstaan vaak ten gevolge van overbelasting, degeneratie bij ouderen of een val (trauma). Dit leidt vaak tot verkeerd bewegen waardoor de pees ingeklemd kan worden (impingement).
Indien nodig vindt er na overleg met huisarts beeldvorming plaats in de vorm van röntgenfoto’s en ECHO.

Conservatief therapie

Een gericht behandelplan en goede behandelingen moeten normaal gesproken leiden tot herstel. Therapie kan bestaan uit: 

 • adviezen wat wel en niet te doen;
 • mobilisering en stabilisering van het schouder(gordel)gewricht;
 • verbetering van de bewegingscoördinatie;
 • trainen van de rotator cuff;
 • vergroten van de belastbaarheid in werk, hobby en sport. 

Vindt er onvoldoende herstel plaats binnen een van te voren besproken periode, dan kan de therapie ondersteund worden met medicatie (medicijnen en/of een injectie). Evaluatie tussen fysiotherapeut en patiënt zorgt voor duidelijkheid met betrekking tot het herstel.

Postoperatieve therapie

Indien het voortraject, (het conservatief beleid), niet leidt tot herstel kan in overleg met de huisarts verwijzing naar een schouder orthopeed plaats vinden. Een MRI-scan bevestigt dan vaak waarom de fysiotherapie niet is gelukt. Via een operatie kan de orthopedisch chirurg de blessure herstellen waarna een gerichte, vaak geprotocolleerde, revalidatie plaats vindt. Tussentijds zijn er controles in het ziekenhuis tot uiteindelijk volledig herstel (voor werk, hobby en sport). Er zijn een aantal fases te beschrijven:

 1. Immobilisatie van de schouder met behulp van een sling. Dit kan 2-6 weken duren.
 2. Mobilisering van de schouder.
 3. Aanleren van een goed bewegingspatroon.
 4. Herstel van de schouderspieren en pezen  in de vorm van opbouwende krachttraining.

Het schoudernetwerk Noord Brabant heeft de ambitie om door samenwerking met fysiotherapeuten, huisartsen, orthopeden, radiologen en de pijnpoli een optimale kwaliteit van zorg te leveren aan patiënten met schouderproblematiek. Dit zowel door de uitstekende ontwikkelde diagnostische vaardigheden als de expertise in behandeling (conservatief en postoperatief). Door de samenwerking wordt op een eenduidige manier gecommuniceerd naar zowel verwijzers als patiënten. De patiënten ontvangen hierdoor de behandeling met het beste resultaat. Het SNNB is betrouwbaar, degelijk en consistent.

Schouderprothese

De laatste jaren is ook het schoudergewricht, net zoals de heup en knie, te vervangen door een prothese. Pijnverlichting staat hierbij centraal ; de functie is afhankelijk van de kwaliteit van de schouderspieren . Naast de gewone prothese (schouderkom is hol en schouderkop is bol) is ook een omgekeerd of reversed schouderprothese mogelijk. Hierbij is de kom bol en de kop hol.

De laatste techniek wordt toegepast indien naast de artrose (slijtage) van het schoudergewricht ook de rotator cuff van slechte kwaliteit is. Pijn zal nihil zijn maar de functie zal beperkt blijven. Revalidatie van de schouderprothese (4-6 maanden) wordt uitgevoerd door een schouderfysiotherapeut middels een protocol met tussentijdse controles in het ziekenhuis bij de schouderorthopeed.

Illustratie bij de fysiotherapiebehandeling sportrevalidatie

Bij sportrevalidatie staat het opzetten en begeleiden van een optimaal revalidatietraject in samenwerking met de sporter en overige instanties (b.v. sportarts , orthopeed , trainer/coach en huisarts) centraal. Bij Fysiotherapie Veldhoven Zuid zijn Kees Paridaans en Mylène Geven de behandelende therapeuten bij sportblessures.

Kees Paridaans heeft jarenlang ervaring in het werkveld , bij sportclubs (RKVVO voetbal en de Korrel tennis) en expertise op het gebied van schouder- en knieklachten.
Mylène Geven heeft ervaring als verzorgster bij de jeugdopleiding van PSV F tot B1, KNVB meiden en de kanobond. Ze heeft expertise op het gebied van enkel-, knie- en schouderklachten. In september 2018 start ze met de opleiding Master sportfysiotherapie.
Er is goed contact met de orthopeden van het Maxima Medisch Centrum. Verder zijn Kees en Mylène beide lid van het Schoudernetwerk Noord – Brabant en Mylène is lid van het netwerk acute knie van Fysiovisie.
Kenmerken van een juist revalidatietraject zijn:
• Het maken van een sportanalyse.
• Een juiste bepaling van het beginniveau.
• Een juiste bepaling van het eindniveau.
• Het kiezen van de juiste weg binnen een revalidatie bijvoorbeeld met behulp van de Rehaboom.
• Het kiezen van de juiste oefenstof.
• Meten en evalueren bijvoorbeeld d.m.v. inspanningstesten.
• Op de juiste momenten anticiperen door een stap voorwaarts of terug te maken.
Het uiteindelijke doel is om op basis van een goede analyse van de belastbaarheid van de sporter en de beoefende sport een verantwoord sportrevalidatieprogramma op te stellen met als einddoel sporthervatting op het oude niveau.

Blessurepreventie
Naast behandeling en revalidatie van een blessure houden we ons ook bezig met blessurepreventie. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar het voorkomen van blessures binnen verschillende sporten. Zo heeft de FIFA al verschillende blessurepreventieve oefeningen voor voetballers. Het aanbieden van oefeningen en het informeren over blessures en de daarbij behorende ongevalsmechanisme zijn ook taken van de huidige sportfysiotherapeuten en kan een meerwaarde zijn bij het opstellen van blessurepreventiebeleid bij sportverenigingen.

Laten zien van een fysiotherapiebehandeling van vochtophoping in de voet

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Er zijn verschillende vormen van oedeem afhankelijk van de oorzaak. 

Lymfoedeem is een abnormale ophoping van lymfevocht in een lichaamsdeel. Het ontstaat als de lymfevaten niet in staat zijn dit vocht af te voeren. De oorzaak hiervan is een beschadiging of afwezigheid van lymfevaten en/of een te grote productie van lymfevocht. Er bestaan twee soorten lymfoedeem, primair en secundair. Bij primaire lymfoedeem zijn er vanaf de geboorte minder lymfevaten aanwezig of functioneren deze minder goed dan normaal, waardoor in de loop van het leven een zwelling kan ontstaan. Secundair lymfoedeem komt meer voor en ontstaat door een beschadiging van de lymfevaten of lymfeklieren als gevolg van een operatie of bestraling.

Veneus oedeem ontstaat wanneer de kleppen in de aderen niet meer optimaal functioneren waardoor de bloeddoorstroming en vochtafvoer belemmerd wordt. Er ontstaat vochtophoping rondom de enkels die in de loop van de dag toeneemt en/of rusteloze benen. Na enige tijd kan er sprake zijn van een functieverstoring van het veneuze systeem (aderen). 

Lipoedeem is een stoornis in de aanmaak van vetweefsel. Bovendien is de afvoer van vocht via de lymfvaten niet optimaal. Het gevolg hiervan is een onderhuidse ophoping van vet en vocht. Meestal komt het lipoedeem symmetrisch voor op de heupen, bovenbenen en knieën.

Oplossingen

De therapie bestaat uit een combinatie van verschillende behandelmogelijkheden:

1. Voorlichting en advies

Dit zijn zaken waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Tevens wordt u begeleid in het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten.

2. Compressietherapie

Door middel van het aanleggen van bandages wordt van buiten af een continue druk aangebracht die het uittreden van vocht tegengaat en de afvoer van lymfe ondersteunt. De bandages worden aangelegd als er nog geen stabiele situatie in de waterhuishouding bereikt is. Wanneer de omvang van de arm of het been stabiel is, kan een therapeutische elastische kous worden aangemeten.

3. Oefenen

Een belangrijk component van de afvoer is de “spierpomp”. Tijdens het aanspannen van de spieren, (vooral in de benen), worden de aders en lymfebanen even dicht gedrukt en worden het bloed en lymfe omhoog gestuwd. Doordat in de aders en lymfebanen klepjes aanwezig zijn, kan het bloed en vocht alleen maar naar boven richting het hart gaan. Ook worden er ademhalingsoefeningen gegeven.

4. Lymfedrainage

Manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfestelsel. Door gebruik te maken van bepaalde handgrepen kan het vocht verplaatst worden naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog intact is zodat het daar vandaan in de circulatie kan worden opgenomen. Ook zijn er specifieke handgrepen om fibrotische verhardingen in het weefsel los te maken.

5. Taping

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specifieke tape die een liftende werking heeft. Hierdoor kan de onderhuidse circulatie verbeteren en de afvoer van lymfevocht bevorderd worden.

6. Starten met oedeemtherapie

Maak een afspraak voor een consult en neem uw verwijzing van huisarts of behandelend specialist mee. Onze oedeemtherapeuten zijn Maayke van Suijlekom en Lousanne van der Werf.

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is hersenletsel bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, ziekte van Parkinson, MS of letsel door bijvoorbeeld een ongeval.

De gevolgen hiervan zijn heel divers. Vaak zijn er zichtbare en onzichtbare gevolgen. De zichtbare gevolgen uiten zich vaak door een verlamming of vermindering van spierkracht, vermindering van gevoel, uitval van het gezichtsveld of moeite met spreken.

Vaak zijn er ook onzichtbare gevolgen. Deze kunnen zijn op cognitief gebied, dat wil zeggen dat er problemen kunnen zijn op het gebied van geheugen en concentratie. Ook kan er een toegenomen gevoeligheid voor prikkels ontstaan, zodat bijv. geluiden uit de omgeving niet goed meer verdragen kunnen worden. Bij NAH kan ook vermoeidheid zonder duidelijke aanleiding een grote rol spelen in het functioneren. Evenals gedrags-en stemmingsveranderingen, vaak wordt dit ´een kort lontje´ genoemd door de omgeving van de patiënt.

Door deze zichtbare en onzichtbare gevolgen is het leven van iemand met NAH vaak ingrijpend veranderd, maar ook het leven van de partner of familie in diens omgeving.

Hersenletsel is een complexe aandoening, daarom is een nauwe samenwerking met andere disciplines essentieel om een goed behandelplan op te stellen. Wij werken daarom samen met huisartsen, revalidatieartsen, psycholoog, logopedist en ergotherapeuten.

Ook werken wij samen met NAH-tuurlijk: 
https://www.nah-tuurlijk.nl

en ergotherapie de Kempen: 
https://www.ergotherapiedekempen.nl/